Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

Chương 5 Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được phân làm 5 phần: Phần 1 Đo lường và dự báo cầu, phần 2 Tổng quan về phân đoạn, lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu, phần 3 Phân đoạn thị trường, phần 4 Lựa chọn thị trường mục tiêu, phần 5 Định vị thị trường.

Từ khóa: Bài giảng Marketing căn bản, Quản trị Marketing, Marketing căn bản, Lý thuyết Marketing, Lựa chọn thị trường mục tiêu, Định vị thị trường

ppt 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/03/2017 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận