Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 7 - Bài toán luồng cực đại trong mạng

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 7 - Bài toán luồng cực đại trong mạng giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm mạng; luồng trên mạng; lát cắt; đồ thị tăng luồng; thuật toán tìm luồng cực đại và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận