Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Cây và cây khung của đồ thị

Sau đây là bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Cây và cây khung của đồ thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về các khái niệm và tính chất cơ bản về cây; cây khung (định nghĩa, đồ thị có trọng số, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,...).

Từ khóa: Lý thuyết đồ thị, Bài giảng Lý thuyết đồ thị, Tính chất cơ bản về cây, Đồ thị có trọng số, Thuật toán Prim, Thuật toán Kruskal

ppt 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận