Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton

Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton sau đây bao gồm hai phần trình bày về đồ thị Euler; đồ thị Hamilton. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là bài giảng hữu ích.

Từ khóa: Lý thuyết đồ thị, Bài giảng Lý thuyết đồ thị, Đồ thị Euler, Đồ thị Hamilton, Chu trình Hamilton, Kiểm tra đồ thị Hamilton

ppt 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)