Bài giảng: Lễ tân khách sạn - Th.S Ngô Thị Trà My

Bài giảng giới thiệu cho người học nội dung khái quát chung về khách sạn; khái niệm, vai trò, vị trí, cơ cấu và yêu cầu đối với bộ phận lễ tân khách sạn và khái quát về nhân viên lễ tân nhà hàng; kỹ năng giao tiếp và công nghệ thông tin trong hoạt động lễ tân; đề cập đến Marketing trong hoạt động lễ tân; quy trình phục vụ tại bộ phận lễ tân và cuối cùng là hướng dẫn sinh viên, học sinh cách thực hành nghiệp vụ lễ tân.

Từ khóa: Lễ tân khách sạn, Bài giảng Lễ tân khách sạn, Lễ tân nhà hàng, Kỹ năng giao tiếp của lễ tân, Nghiệp vụ lễ tân, Thực hành nghiệp vụ lễ tân

pdf 71 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:21/02/2014 | Lượt xem:801 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 22

Đăng nhập để bình luận