Bài giảng Kỷ nguyên mới trong điều trị tăng huyết áp - PGS.TS. BS. Châu Ngọc Hoa

Các nội dung của bài giảng gồm: nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, các loại kênh Calci, các loại kênh Calci khác, chẹn Calci, bằng chứng với Amlodipine, lợi tiểu bằng chứng với Indapamide, phối hợp chẹn Calci lợi tiểu Thiazide giảm đột quỵ hiệu quả hơn so với các phối hợp khác, khuyến cáo cho bệnh nhân tăng huyết áp lớn tuổi...

Từ khóa: Điều trị tăng huyết áp, Bệnh lý tăng huyết áp, Các loại kênh Calci, Bệnh nhân tăng huyết áp, Tăng huyết áp ở người cao tuổi

pdf 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)