Bài giảng Kinh tế môi trường: Phần 3 - ThS. Đỗ Thị Kim Chi

Phần 3 - Các công cụ chính sách quản lý tài nguyên môi trường. Trong chương này người học sẽ hiểu về các công cụ mệnh lệnh hành chính và tuyên truyền giáo dục, các công cụ tài chính – kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận