Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bài giảng "Kinh tế môi trường - Chương 5: Quản lý môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản lý môi trường, các nguyên tắc của quản lý môi trường, công cụ quản lý môi trường, áp dụng chính sách môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận