Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia, trình bày các nội dung sau: Hoạt động kinh doanh quốc tế, toàn cầu hóa, các công ty đa quốc gia, mục đích và đối tượng nghiên cứu,...

Từ khóa: Kinh doanh quốc tế, Bài giảng Kinh doanh quốc tế, Toàn cầu hóa, Công ty đa quốc gia, Hoạt động kinh doanh quốc tế

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận