Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Tổ chức vào ra trình bày các thiết bị ngoại vi, giao diện vào/ra, chuyển giao dữ liệu không đồng bộ, các chế độ chuyển giao, bộ xử lý vào-ra. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Từ khóa: Bài giảng Kiến trúc máy tính Chương 6, Kiến trúc máy tính, Cấu trúc máy tính, Tổ chức vào ra, Thiết bị ngoại vi, Các chế độ chuyển giao

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận