Bài giảng kiến trúc máy tính

1.1 Một số khái niệm và nguyên lý cơ bản 1.1.1 Nguyên tắc tổ chức 1.1.2 Ngôn ngữ máy và các cấp kiến trúc máy tính 1.2 Lịch sử phát triển và phân loại máy tính 1.2.1 Lịch sử phát triển 1.2.2 Phân loại máy tính 1.3 Các hệ thống số 1.3.1 Hệ thập phân 1.3.2 Hệ nhị phân 1.3.2 Hệ bát phân 1.3.3 Hệ thập lục phân 1.4 Số nguyên có dấu
9

Từ khóa: kiến trúc máy tính, nguyên lý máy tính, cơ bản máy tính, tài liệu máy tính, máy tính điện tử, mã hóa thông tin

pdf 59 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận