Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

Kiến trúc là môn học vừa mang tính khoa học kỹ thuật vừa mang tính nghệ thuật.Nguyên cứu thiết kế công trình từ đơn lẻ đến quần thể thỏa mãn hai yêu cầu: công năng và thẩm mỹ, ví dụ: nhà ở, trường học, trụ sở cơ quan, cầu ...

Từ khóa: kiến trúc dân dụng, nguyên lý thiết kế, nhà dân dụng, xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:210 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 68

Đăng nhập để bình luận