Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 3 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương 3: Các cơ sở thiết kế, giới thiệu phân loại phân cấp công trình, mạng lưới module và hệ trục định vị, các thông số cơ bản của công trình, trình tự thiết kế, vấn đề công nghiệp hóa xây dựng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.
Đăng nhập để bình luận