Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4 trình bày về nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là hàng tồn kho, hiểu được phương pháp xử lý cụ thể của từng nhóm hàng tồn kho, biết cách xử lý và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Hàng tồn kho, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán nguyên vật liệu, Kế toán công cụ dụng cụ

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận