Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - T.S Đào Thị Thu Giang

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 Hệ thống kế toán chi phí do T.S Đào Thị Thu Giang biên soạn với mục tiêu chính là: Các phương pháp kế toán chi phí phổ biến, so sánh hệ thống KT CF theo công việc và theo quy trình, hệ thống kế toán chi phí theo công việc

Từ khóa: Bài giảng Kế toán quản trị, Kế toán quản trị, Hệ thống kế toán chi phí, Hệ thống kế toán, Kế toán chi phí

pdf 88 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:66 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận