Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - T.S Đào Thị Thu Giang

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 Chi phí và giá thành do T.S Đào Thị Thu Giang biên soạn giúp các bạn: Tìm hiểu bản chất của chi phí và giá thành, phân biệt chi phí và giá thành, phân loại chi phí và giá thành và ý nghĩa từng loại.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán quản trị, Kế toán quản trị, Chi phí và giá thành, Phân loại chi phí, Chi phí nhân công trực tiếp, Chi phí sản xuất chung

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận