Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3 - Nguyễn Thị Hải Bình

Nội dung chương 3: Hoạt động thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại trình bày nội dung về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, các nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng, quy trình thanh toán UNC, kế toán thanh toán ủy nhiệm chi, quy trình thanh toán UNT, quy trình thanh toán và phát hành séc.

Từ khóa: Kế toán ngân hàng thương mại, Bài giảng Kế toán ngân hàng, Hoạt động thanh toán ngân hàng, Thanh toán UNC, Phát hành Séc, Thanh toán UNT

ppt 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận