Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3 - Lê Việt Thủy

Chương 3 Kế toán nghiệp vụ cho vay, chương học này trình bày nội dung về: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay; tài khoản; chứng từ; kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc; kế toán phân loại nợ và dự phòng.

Từ khóa: Tài khoản kế toán, Bài giảng kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng thương mại, Kế toán nghiệp vụ cho vay, Kế toán ngân hàng, Chứng từ kế toán

pdf 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận