Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng" được biên soạn nhằm mục tiêu: Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến KTNH, giúp sinh viên xác định được đối tượng trong KTNH, cung cấp thông tin về tổ chức hệ thống tài khoản trong KTNH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Tổ chức kế toán ngân hàng, Đặc điểm của kế toán ngân hàng, Muhc tiêu kế toán ngân hàng

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2016 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận