Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 là Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ, trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm - hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán hành chính, Hành chính sự nghiệp, Kế toán vật liệu

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận