Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan kế toán chi phí

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan kế toán chi phí' cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp của các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí và các quyết định quản trị quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán chi phí, Quản trị doanh nghiệp, Thông tin chi phí, Báo cáo tài chính, Thông tin kế toán

ppt 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:62 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận