Bài giảng Hướng dẫn đọc điện tim - GS. Trần Đỗ Trinh

Cùng tìm hiểu "Bài giảng Hướng dẫn đọc điện tim" của GS. Trần Đỗ Trinh để nắm bắt một số thông tin cơ bản về khái niệm điện tim đồ, phương pháp ghi điện tâm đồ, các quá trình điện học của tim, hướng dẫn đọc điện tâm đồ,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Đăng nhập để bình luận