Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

Chương 6: Mạng VoIP (Voice Over Internet Protocol).Sau khi học xong chương này, người học có thể nắm bắt được khái niệm về mạng VoIP, ưu và nhược điểm của mạng VoIP, các thành phần của VoIP, các giao thức trong mạng VoIP.

Từ khóa: Hệ thống viễn thông, Bài giảng Hệ thống viễn thông, Mạng viễn thông, Mạng VoIP, Voice Over Internet Protocol, Thành phần của VoIP

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:77 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận