Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng B-ISDN. Trong bài giảng phần 1, các bạn sẽ tìm hiểu khái quát về B-ISDN và cấu trúc mạng B-ISDN. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Hệ thống viễn thông, Bài giảng Hệ thống viễn thông, Mạng viễn thông, Cấu trúc mạng B-ISDN, Mạng B-ISDN, Dịch vụ băng rộng B-ISDN

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận