Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 6A - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chapter 6: Accounting software" presentation of content: Describe the evolution of accounting software, cescribe the evolution of accounting software, discuss on how to select an accounting software, look ahead on accounting software development.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán, Thông tin kế toán

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận