Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chapter 5 - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chapter 5: Relational databases" presentation of content: Describe the basic of database, explain what a relational database is and how it organizes data, perform simple queries using the Microsoft Access database,... Invite you to reference.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán, Thông tin kế toán

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận