Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 2: Thiết lập hệ thống thông tin kế toán

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận