Bài giảng Di truyền thực vật - Nhóm 7: Cơ chế của biến dị

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế của biến dị. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Bài giảng Di truyền thực vật, Cơ chế của biến dị, Tính di truyền, Biến dị, Di truyền học, Di truyền đại cương, Hiện tượng di truyền

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:10 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)