Bài giảng Di truyền thực vật - Nhóm 3: Thu thập và bảo tồn gen

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập và bảo tồn gen. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Đăng nhập để bình luận