Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 5 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 5: Quản lý nhân lực" đã giải thích một số vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và duy trì nhân viên, miêu tả các yếu tố ảnh hưởng đến động lực cá nhân, thảo luận các vấn đề chính về làm việc theo nhóm bao gồm thành phần, sự gắn kết và truyền thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Công nghệ phần mềm, Công nghệ phần mềm, Dự án phần mềm, Quản lý nhân lực, Động lực cá nhân, Quản lý nhóm, Lựa chọn nhân viên

pdf 40 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận