Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 2: Hóa thạch

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 2: Hóa thạch" trình bày các nội dung: Định nghĩa hóa thạch, sự hình thành hóa thạch, các kiểu hóa thạch, môi trường sinh sống của cổ sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Hóa thạch, Sự hình thành hóa thạch, Môi trường sinh sống cổ sinh vật

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:16 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận