Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 12: Các ngành thực vật cấp thấp

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 12: Các ngành thực vật cấp thấp" giới thiệu các ngành Bacteriophyta (Vi khuẩn), các ngành Algae (Tảo), ngành Fungi (Nấm), ngành Nematophyta (Thực vật dạng sợi). Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cổ sinh vật học, Bài giảng Cổ sinh vật học, Sinh vật học, Ngành thực vật cấp thấp, Thực vật cấp thấp, Ngành Bacteriophyta, Ngành Nematophyta

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:12 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận