Bài giảng Cập nhật điều trị tăng huyết áp trong thai kỳ - TS.BS. Nguyễn Thị Hậu

Bài giảng trình bày các nội dung: phân loại tăng huyết áp, tăng huyết áp trước khi có thai, tăng huyết áp do thai kỳ, tiền sản giật và sản giật, tiền sản giật trên tăng huyết áp thai mạn, điều trị tha thai kỳ, nguyên tắc điều trị tăng huyết áp, chuyển dạ chấm dứt thai kỳ...
Đăng nhập để bình luận