Bài giảng Bệnh lý học: Những vấn đề cơ bản trong bệnh sinh các bệnh nhiễm trùng - ThS.BS. Nguyễn Phúc Học

Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Tác nhân gây bệnh nhiễm trùng, các cơ chế bảo vệ chống vi sinh vật của cơ thể vật chủ, cơ chế vi sinh vật gây bệnh vượt qua hàng rào bảo vệ cơ thể, cơ chế gây bệnh nhiễm trùng của vi sinh vật, biến đổi của cơ thể vật chủ trong bệnh nhiễm trùng, các hình thái phản ứng mô của vật chủ với nhiễm trùng.

Từ khóa: Bệnh lý học, Bài giảng Bệnh lý học, Bệnh nhiễm trùng, Vi sinh vật, Cơ chế gây bệnh nhiễm trùng, Cơ thể vật chủ

pdf 262 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)