Bài 6: Email, SMS, PIM

Pocket Outlook Object Model (POOM): tập hợp các class cung cấp các API để thao tác với Microsoft Access trên thiết bị sử dụng các hệ điều hành nhóm Windows CE.
POOM là tập con của class trong mô hình đối tượng của Outlook trên desktop.
Xử lý email, SMS, thông tin PIM (personal information manager).

Từ khóa: Microsoft Access, Windows CE, mô hình đối tượng, thông tin PIM, Xử lý email, xử lý tự động

ppt 20 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận