• Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm

  Bài giảng Cơ học đất - TS.Nguyễn Minh Tâm

  Bài giảng Cơ học đất có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất vật lý của đất đá, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng và độ lún của đất nền, cường độ và sức chịu tải của đất nền, ổn định của mái đất, áp lực của đất lê tường chắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   387 p dtu 29/03/2017 211 11

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - PGS.TS. Đỗ Kiến Quốc

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - PGS.TS. Đỗ Kiến Quốc

  Chương 1 Cấu tạo hình học của hệ phẳng thuộc bài giảng Cơ học kết cấu có cấu trúc nội dung gồm các mục sau: Mục 1 Các khái niệm, mục 2 Các loại liên kết, mục 3 Nối các miếng cứng thành hệ BBH. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

   25 p dtu 29/03/2017 254 10

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 3 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 3: Tường cọc bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu tường cọc bản, tường cọc bản không neo, tường cọc bản một lớp neo, tính toán kết cấu neo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p dtu 22/03/2016 152 9

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Thanh chịu kéo (hay nén) đúng tâm trình bày về định nghĩa - thực tế, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, biến dạng - hệ số Poisson, thí nghiệm tìm hiểu khả năng chịu lực của vật liệu, thế năng biến dạng đàn hồi, điều kiện bền và bài toán siêu tĩnh.

   41 p dtu 29/05/2015 183 8

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ThS. Lê Tuấn Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - ThS. Lê Tuấn Tú

  Bài giảng "Sức bền vật liệu 1" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, lý thuyết nội lực, kéo - nén đúng tâm, trạng thái ứng suất, lý thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, uốn phẳng thanh thẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p dtu 22/03/2016 189 8

 • Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên

  Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên

  Bài giảng Kết cấu thép (Phần cấu kiện cơ bản) - TS. Nguyễn Trung Kiên trình bày tổng quan vê kết cấu thép, liên kết hàn và liên kết bu lông, tính toán dâm thép, tính toán cột thép, tính toán dàn thép và tài liệu tham khảo.

   199 p dtu 30/03/2015 197 8

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 4: Trạng thái ứng suất giúp người học nắm được khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng - phương pháp giải tích, trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng - phương pháp đồ thị, sơ lược về trạng thái ứng suất khối, liên hệ giữa ứng suất và biến dạng...

   46 p dtu 29/05/2015 160 8

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép (Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05)

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép (Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05)

  Bài giảng "Kết cấu bê tông cốt thép (Theo tiêu chuẩn 22TCN272-05)" có nội dung trình bày về vật liệu dùng trong bê tông cốt thép, nguyên lý thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN272-05, cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu lực dọc trục, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   178 p dtu 24/08/2018 284 7

 • Bài giảng Sức bền vật liệu - GV. Nguyễn Phú Bình

  Bài giảng Sức bền vật liệu - GV. Nguyễn Phú Bình

  Sức bền vật liệu là môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài giảng Sức bền vật liệu để nắm vững hơn nội dung thông tin chi tiết tài liệu.

   95 p dtu 29/12/2016 146 7

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 3 - PGS.TS. Đỗ Kiến Quốc

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 3 - PGS.TS. Đỗ Kiến Quốc

  Chương 3 Xác định nội lực do tải trọng di động thuộc bài giảng Cơ học kết cấu, có cấu trúc nội dung được chia làm 8 mục, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

   49 p dtu 29/03/2017 169 7

 • Bài giảng Kết cấu thép 1: Chương 3- Nguyễn Văn Hiếu

  Bài giảng Kết cấu thép 1: Chương 3- Nguyễn Văn Hiếu

  Nhằm giúp các thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tư liệu để giúp ích cho công việc học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Kết cấu thép 1 chương 3: Thiết kế dầm thép trình bày về đại cương về dầm và hệ dầm, các kích thước chính của dầm, thiết kế dầm hình, thiết kế dầm tổ hợp, cấu tạo và tính toán các chi tiết dầm, gối dầm.

   55 p dtu 30/03/2015 216 7

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 7: Uốn phẳng thanh thẳng của GVC.ThS. Lê Hoàng Tuấn trình bày về các khái niệm như: trục thanh bị uốn cong, mặt phẳng tải trọng, đường tải trọng, giới hạn,... Hai nội dung tiếp theo sẽ trình bày về uốn thuần túy phẳng và uốn ngang phẳng. Mời bạn đọc tham khảo.

   47 p dtu 29/05/2015 151 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê