• Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 6: Dự toán linh hoạt gồm có những nội dung chính: Dự toán tĩnh và báo cáo hoạt động, sự hiệu quả và hiệu năng, phân tích biến động CP nhân công trực tiếp, phân tích biến động biến phí SX chung, biến động tiêu thụ,... Mời các bạn tham khảo.

   45 p dtu 30/09/2016 502 3

 • Bài giảng Kế toán hành chính - Sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính - Sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính - sự nghiệp là một bộ phận cấu thành của Hệ thống Kế toán Nhà nước và làm một môn học thuộc chuyên ngành kế toán. Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán hành...

   20 p dtu 22/03/2016 295 5

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Th.S Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Th.S Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học của Th.S Vũ Quốc Thông với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quát về kế toán, nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán; nắm được các phương pháp của kế toán dùng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   20 p dtu 22/03/2016 285 8

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 2: Cầu cung và giá thị trường trình bày nội dung về thế nào là cầu của một loại hàng hóa, đường cung đường cầu có dạng như thế nào, giá cân bằng, quy luật cầu - cung. Mời các bạn tham khảo.

   21 p dtu 30/04/2017 270 11

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dtu 01/09/2017 267 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt, mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

   7 p dtu 26/08/2016 262 2

 • Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính VAT và thuế TNDN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p dtu 25/07/2019 255 2

 • Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

  Mục tiêu chính của Chương 2: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp các bạn nắm được Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   66 p dtu 25/07/2019 231 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Chuyên đề Tài khoản và ghi sổ kép nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng các nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản kế toán.

   26 p dtu 30/09/2016 228 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Chương 3 - Hoạt động kế toán thương mại trên phần mềm chuyên dụng. Chương này giúp người học có thể ứng dụng được các phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản như: Kế toán mua hàng, kế toán kho, tài sản cố định, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p dtu 01/09/2017 212 1

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dtu 24/02/2016 210 3

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương 2: Báo cáo tài chínhnày, bạn có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính.

   23 p dtu 26/08/2016 207 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê