• Vận dụng các kiến thức của môn triết học trong học tập và nghiên cứu nguyên lý kế toán

  Vận dụng các kiến thức của môn triết học trong học tập và nghiên cứu nguyên lý kế toán

  Trong bài viết sẽ trao đổi về vận dụng triết học nói chung, phép biện chứng duy vật nói riêng trong nghiên cứu môn học nguyên lý kế toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

   5 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Vận dụng các kiến thức của môn triết học trong nguyên lý kế toán, kiểm toán căn bản

  Vận dụng các kiến thức của môn triết học trong nguyên lý kế toán, kiểm toán căn bản

  Bài viết trình bày nguyên lý của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng gắn bó hết sức chặt chẽ với nhau thành một hệ thống lý luận thống nhất. Trong triết học Mác - Lênin, phép biện chứng duy vật được coi là phương pháp chung nhất của mọi hoạt động thực tiễn, giúp con người nhận thức được thế giới. Mời các bạn tham khảo!

   9 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Đổi mới nội dung các môn học kế toán trong đào tạo chuyên ngành kiểm toán

  Đổi mới nội dung các môn học kế toán trong đào tạo chuyên ngành kiểm toán

  Bài viết trình bày nhiều quan niệm, khái niệm khác nhau về kiểm toán. Có quan niệm cho rằng kiểm toán là kiểm tra kế toán, lại có quan niệm cho rằng kiểm toán là kiểm toán báo cáo tài chính. Tuy nhiên theo quan điểm hiện đại, kiểm toán không chỉ có kiểm toán báo cáo tài chính mà còn có kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động. Mời các bạn tham khảo!

   6 p dtu 27/11/2022 4 0

 • Thuận lợi, khó khăn và giải pháp học tập các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

  Thuận lợi, khó khăn và giải pháp học tập các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

  Nội dung bài viết trình bày ngay từ khi học trên trường đại học, mỗi sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán nói chung cũng như sinh viên khối ngành Kế toán, Kiểm toán của Học viện Tài chính nói riêng nên tự rèn luyện cho mình kĩ năng áp dụng mối quan hệ các môn học chuyên ngành vào thực tế công việc. Mời các bạn tham khảo!

   5 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Bài viết xem xét công nghệ blockchain và việc ứng dụng công nghệ này trong hệ thống thông tin kế toán (AIS), đồng thời xác định các tác động quan trọng của công nghệ blockchain với AIS. Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả nhằm thảo luận nền tảng công nghệ blockchain và những hàm ý kế toán quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng công...

   5 p dtu 27/11/2022 5 0

 • Lý thuyết nền về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Lý thuyết nền về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Kế toán quản trị là một bộ phận không thể thiếu trong bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Thông tin mà nó cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của các nhà quản trị. Kế toán quản trị giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn từ khâu lập dự toán, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và ra quyết...

   5 p dtu 27/11/2022 4 0

 • Triết học với nguyên lý kế toán và kiểm toán căn bản

  Triết học với nguyên lý kế toán và kiểm toán căn bản

  Nội dung bài viết trình bày những kiến thức của triết học giúp chúng ta hiểu rõ, hiểu sâu về bản chất, đối tượng nghiên cứu của kế toán và kiểm toán. Phép biện chứng của triết học khẳng định rằng mọi sự vật hiện tượng luôn có mối liên hệ với nhau vì thế khi xem xét nghiên cứu sự vật đó ta phải đặt chúng vào mối liên hệ với sự...

   5 p dtu 27/11/2022 4 0

 • Vận dụng các kiến thức của môn triết học trong môn nguyên lý kế toán, kiểm toán căn bản

  Vận dụng các kiến thức của môn triết học trong môn nguyên lý kế toán, kiểm toán căn bản

  Lý thuyết về kế toán - kiểm toán trong khoa học kế toán giúp xử lý, cung cấp thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp một cách trung thực, khách quan, hợp lý, phản ánh đúng các mối quan hệ biện chứng giữa các đối tượng cụ thể của kế toán (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, kết quả) trong quá trình hoạt động,...

   9 p dtu 27/11/2022 4 0

 • Mối quan hệ giữa các môn học chuyên ngành đối với môn học kế toán - Góc nhìn từ sinh viên

  Mối quan hệ giữa các môn học chuyên ngành đối với môn học kế toán - Góc nhìn từ sinh viên

  Nội dung bài viết trình bày quản trị vốn cố định, tài chính doanh nghiệp có chỉ ra các phương pháp khấu hao, cách trích khấu hao cũng như ưu nhược điểm của từng loại khấu hao; điều này giúp người học kế toán tính toán chính xác số khấu hao được phân bổ vào chi phí hợp lý trong kỳ, giúp người làm kế toán xem xét lựa chọn cách trích khấu hao...

   6 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Vận dụng phép biện chứng duy vật trong nghiên cứu môn học nguyên lý kế toán

  Vận dụng phép biện chứng duy vật trong nghiên cứu môn học nguyên lý kế toán

  Trong đề tài này, xin phép được trình bày một nội dung nhỏ trong lĩnh vực Kế Toán. Đó là: “Vận dụng phép biện chứng duy vật trong Nguyên lý Kế Toán”. Để hiểu rõi hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

   5 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng cách tiến hành việc điều tra thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu đã đánh giá được mức độ đo lường và công bố thông tin của chuẩn mực hàng tồn kho trong DNNVV hiện nay.

   8 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Phương pháp giảng dạy đối với học phần Kế toán tài chính 1

  Phương pháp giảng dạy đối với học phần Kế toán tài chính 1

  Bài viết "Phương pháp giảng dạy đối với học phần Kế toán tài chính 1" nhằm trao đổi một số ý kiến chủ quan của cá nhân về việc sử dụng một số phương pháp giảng dạy chủ yếu trong giảng dạy học phần Kế toán tài chính 1, giúp cho sinh viên tự giải quyết các tình huống, nhằm phát huy tính sáng tạo, tư duy logic khoa học, độc lập suy nghĩ của...

   8 p dtu 27/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê