• Ebook Python cơ bản: Phần 2

  Ebook Python cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Python cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc lặp; Cấu trúc lặp While; Cấu trúc lặp For; Cấu trúc dữ liệu; Cách xây dựng một hàm; Truyền tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   128 p dtu 07/12/2021 41 9

 • Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Lập trình Python đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam khi các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python đang rất rộng rãi và mạnh mẽ. Ebook "Python cơ bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bắt đầu với Python; Biến, số và chuỗi; Cấu trúc rẽ nhánh; Biểu thức lô-gíc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p dtu 07/12/2021 51 10

 • Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2) gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Giới thiệu về; Câu lệnh trong Javascript; Các hàm trong Javascript; Sử dụng mảng trong Javascript; Các đối tượng Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p dtu 07/12/2021 22 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan, chương 2: Quản lý tiến trình, chương 3: Quản lý lưu trữ, chương 4: Hệ vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p dtu 07/12/2021 8 0

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng “Ngôn ngữ hình thức” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Ngôn ngữ hình thức” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm...

   246 p dtu 07/12/2021 10 0

 • Tập bài giảng Chương trình dịch

  Tập bài giảng Chương trình dịch

  Tập bài giảng “Chương trình dịch” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Chương trình dịch” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về chương trình dịch. Giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản, tổng quan về chương trình...

   218 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Tập bài giảng Hệ điều hành mạng

  Tập bài giảng Hệ điều hành mạng

  Tập bài giảng Hệ điều hành mạng gồm có 3 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 1: Các khái niệm cơ bản và cài đặt, chương 2: Quản lý tài nguyên mạng, chương 3: Các dịch vụ mạng và bảo mật. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   340 p dtu 07/12/2021 11 0

 • Tập bài giảng SQL Server

  Tập bài giảng SQL Server

  Tập bài giảng được chia làm 8 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về SQL Server; Chương 2 - Ngôn ngữ Transaction SQL (T-SQL); Chương 3 - Quản lý cơ sở dữ liệu; Chương 4 - Thủ tục lưu trữ và hàm người dùng; Chương 5 - Quản lý Trigger; Chương 6 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Chương 7 - Quản lý bảo mật và người dùng; Chương 8 - SQL Server và lập trình ứng...

   320 p dtu 07/12/2021 14 3

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa

  Ebook Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa

  Trí tuệ nhân tạo trong lập trình tiến hóa trình bày các nội dung chính sau: Thuật giải di truyền; Thuật giải di truyền – Cơ chế thực hiện và nguyên lý hoạt động; Tối ưu số; Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số; Xử lý ràng buộc; Tối ưu tổ hợp; Bài toán người du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   177 p dtu 29/11/2021 21 3

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Đỗ Quốc Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Đỗ Quốc Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 Tổng quan về Hệ điều hành cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Hệ điều hành; Lịch sử phát triển Hệ điều hành; Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành; Tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Các khái niệm trong Hệ điều hành; Cấu trúc Hệ điều hành; Vấn đề xây dựng Hệ điều hành. Mời...

   107 p dtu 29/11/2021 9 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Đỗ Quốc Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Đỗ Quốc Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 Quản lý tiến trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tiến trình; Điều phối tiến trình (Process Scheduling); Thao tác trên tiến trình; Hợp tác tiến trình; Truyền thông liên tiến trình.

   280 p dtu 29/11/2021 11 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Đỗ Quốc Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Đỗ Quốc Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 Quản lý bộ nhớ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Các chiến lược quản lý bộ nhớ; Bộ nhớ ảo; Quản lý bộ nhớ trong vi xử lý họ Intel. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p dtu 29/11/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê