Xử lý nước thải nhà máy đường bằng phương pháp sinh học

Các hoạt động kinh tế , phát triển của xã họi đang là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi môi trường và khí hậu trên toàn thế giới. Chưng cất năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để làm cho mặn hoặc nước lợ uống được. Ví dụ đầu tiên trong số này là bởi nhà giả kim thuật thế kỷ 16 Ả Rập. [27] dự án chưng cất năng lượng mặt trời quy mô lớn lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1872 tại thị trấn khai thác mỏ Las Salinas của Chile[28] Nhà máy, trong đó có khu vực thu năng lượng mặt trời 4.700 m2, có thể sản xuất lên đến 22.700 L mỗi ngày và hoạt động 40 năm

Từ khóa: chuyên đề môi trường, phương pháp học môn sinh, xử lý nước thải, nhà máy đường , phương pháp sinh học, nước thải nhà máy, đề tài môi trường

ppt 35 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận