Xu hướng phát triển của mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN và tình hình nghiên cứu triển khai của VNPT

Bài báo phân tích xu hướng phát triển mạng thông tin di động theo cấu trúc NGN dựa trên các phiên bản tiêu chuẩn của tổ chức 3GPP/3GPP2 cũng như tình hình nghiên cứu, áp dụng của VNPT.

Từ khóa: Mạng thông tin di động, Cấu trúc NGN, Điện tử viễn thông, Mạng viễn thông, Mạng di động, Công nghệ điện tử

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:61 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận