Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng vì người nghèo tại Việt Nam

Ngành du lịch là một trong những dịch vụ xuất khẩu chủ yếu với lợi thế so sánh mạnh mẽ và giá trị của nó đã được chứng minh trong cuộc chiến chống đói nghèo. Đây là ngành quan trọng giúp cho sự phát triển và thịnh vượng trong một nước đang phát triển để xóa đói giảm nghèo. Ngành du lịch chịu trách nhiệm phát triển và phải tìm cách tận dụng các mô hình nâng cao khả năng cạnh tranh với các lợi thế của nó.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, Du lịch cộng đồng, Phát triển du lịch, Kinh tế du lịch, Văn hóa du lịch, Du lịch dịch vụ

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)