Xây dựng mô hình hỗ trợ System Dynamics và quản lý rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án nhà cao tầng của chủ đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh

Quản lý rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án là công việc tương đối khó khăn và phức tạp do ảnh hưởng từ các rủi ro nội tại, các rủi ro bên ngoài cũng như mức độ biến động của các rủi ro. Bài viết đã nghiên cứu xác định được các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí, tiến độ của dự án thông qua việc khảo sát các nhân sự có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Từ khóa: Khoa học xây dựng, Hệ thống động, Quản lý rủi ro trong xây dựng, Đầu tư xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2021 | Lượt xem:16 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận