XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING

Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích và là tài liệu đã được cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực hiện chương trình marketing. Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing của bạn và bạn sẽ làm thế nào để đạt được các mục tiêu đó. Dù công ty bạn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, kế hoạch marketing vẫn rất cần thiết và quyết định sự thành công của bạn.

Từ khóa: kế hoạch kinh doanh, tài liệu marketing, mẹo tiếp thị, chiến lược kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, mục tiêu bán hàng, kỹ thuật bán hàng

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận