XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin.Mô tả dữ liệu: xác định các đơn vị thông tin cơ sở có ích cho hệ thống, định rõ mỗi quan hệ bên trong hoặc các tham chiếu chéo với nhau giữa chúng
Phân tích thiết kế hệ thống nói chung là sự nhận thức và mô tả một hệ thống
Yêu cầu đòi hỏi thiết kế logich một cách hoàn chỉnh trước khi thiết kế vật lý. Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, người ta phải vận dụng một số phương pháp luận cơ bản, nhằm đảm bảo cho hệ thống tương lai hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Từ khóa: giáo trình kinh tế, tài liệu học đại học, Công nghệ thông tin, tin học internet, computer network, microsoft office

ppt 37 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận