Xây dựng định mức dự toán gia cố đê biển sử dụng phụ gia Consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ mái

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu xây dựng định mức dự toán để làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng, lập đơn giá và tính giá xây dựng cho công nghệ mới, phục vụ công tác quản lý chi phí xây dựng khi áp dụng công nghệ mới này cho công tác bảo vệ mái đê biển Việt Nam.

Từ khóa: Gia cố đê biển, Phụ gia Consolid, Chống xói mòn lớp bảo vệ mái, Giá xây dựng, Chi phí xây dựng, Thi công đất vỏ bọc đê biển

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/11/2018 | Lượt xem:67 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận