Xác định nguyên nhân rung động công trình và đánh giá ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người sử dụng

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát đo rung, nhằm xác định nguyên nhân chính gây rung động cho sàn tầng 4 và đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của người sử dụng.
Đăng nhập để bình luận