Xác định hệ số hiệu chỉnh cắt trong dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

Trong nghiên cứu này, một phương pháp tiếp cận để xác định hệ số hiệu chỉnh cắt cho dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) được trình bày. Hệ số này xuất hiện trong biểu thức của lực cắt trong dầm. Dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất và nguyên lý năng lượng tương đương, các biểu thức của hệ số hiệu chỉnh cắt cho ba loại dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (dầm loại P-FGM, S-FGM, E-FGM) được thiết lập.

Từ khóa: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, Dầm P-FGM, Dầm S-FGM, Dầm E-FGM, Hệ số hiệu chỉnh cắt

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:41 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận