Xác định giá trị độ cứng vải địa kỹ thuật cường độ cao gia cường ảnh hưởng đến hệ số an toàn ổn định nền đường đắp cao tốc

Trong bài viết này, tác giả trình bày về độ cứng của VĐKT, cách xác định độ cứng thông qua cường độ của vải địa với mô đun đàn hồi đất nền và các kết quả phân tích phần tử hữu hạn trên phần mềm ứng dụng.

Từ khóa: Vải địa kỹ thuật, Giá trị độ cứng vải địa kỹ thuật, Hệ số an toàn ổn định, Nền đường đắp cao tốc, Xây dựng công trình

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận