Xác định cường độ chống cắt của đất không bão hòa bằng thí nghiệm cắt trực tiếp

Cường độ chống cắt của đất không bão hòa có ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái ổn định của công trình đất. Khi đất càng không bão hòa với lực hút dính càng tăng thì cường độ chống cắt của đất tăng lên dẫn đến tăng hệ số an toàn ổn định của khối đất. Việc nghiên cứu xác định thông số cường độ chống cắt đất không bão hòa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Bài báo này trình bày phương pháp xác định cường độ chống cắt của một số đất không bão hòa tại Việt Nam bằng thí nghiệm cắt trực tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cường độ chống cắt, Đất không bão hòa, Thí nghiệm cắt trực tiếp, Lực hút dính, Cân bằng độ hút dính, Xác định SWCC

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:48 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận